Lời Chúa Mỗi Ngày

Thứ Sáu Tuần 14 TN2

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

Thứ Sáu Tuần 14 TN2, Năm Chẵn

 

Bài đọc: Hos 14:2-10; Mt 10:16-23.

1/ Bài đọc I: 2 Hỡi Ít-ra-en, hãy trở về với ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của ngươi.
Chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã.

3 Hãy trở về với ĐỨC CHÚA, mang theo lời cầu nguyện. Hãy thưa với Người: "Xin thứ tha mọi gian ác, xin vui nhận lời ngợi khen chúng con dâng lên Ngài làm lễ vật thay thế bò tơ.

4 Chúng con sẽ không cầu cứu với Át-sua, sẽ không cậy nhờ vào chiến mã,
cũng chẳng gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra,
vì chỉ ở nơi Ngài kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm."

5 Ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung, sẽ yêu thương chúng hết tình,
vì cơn giận của Ta sẽ không còn đeo đuổi chúng.

6 Với Ít-ra-en Ta sẽ như làn sương mai
làm nó vươn lên như bông huệ, cho bén rễ sâu như cây ngàn Li-băng.

7 Họ sẽ đâm chồi nẩy lộc, sum sê tựa ô-liu tươi tốt, toả hương thơm ngát như rừng Li-băng.

8 Chúng sẽ trở về cư ngụ dưới bóng Ta, sẽ làm cho lúa miến hồi sinh nơi đồng ruộng,
tựa vườn nho, chúng sẽ sinh sôi nẩy nở, danh tiếng lẫy lừng như rượu Li-băng.

9 Ép-ra-im còn liên hệ gì với các ngẫu tượng? Còn Ta, Ta đã nhậm lời và đoái nhìn đến nó.
Ta như một cây trắc bá xanh tươi, chính nhờ Ta mà ngươi trổ sinh hoa trái.
10 Ai đủ khôn ngoan để hiểu được điều này, đủ thông minh để biết được điều ấy?
Quả thật đường lối ĐỨC CHÚA rất mực thẳng ngay.
Trên con đường này, người công chính sẽ hiên ngang tiến bước, còn kẻ gian ác sẽ phải té nhào.

2/ Phúc Âm: 16 Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.

17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.

18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.

19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì:

20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

21 "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.

22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

23 "Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em: anh em chưa đi hết các thành của Ít-ra-en, thì Con Người đã đến."


 

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Phải trông vào sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa.

Sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa luôn đối chọi với sự khôn ngoan và sức mạnh của thế gian. Khi phải đương đầu với sự khôn ngoan và sức mạnh của thế gian, con người dễ gạt bỏ sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa để chạy theo những gì của thế gian. Lý do, họ không nhận thức được sự khôn ngoan và sức mạnh Thiên Chúa; trong khi sự khôn ngoan và sức mạnh của thế gian luôn ở ngay bên. Đọc lịch sử Do-thái sẽ giúp chúng ta nhận ra sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa: bất cứ khi nào họ tin tưởng vào sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa, họ được giải thoát khỏi quyền lực thế gian và sống hạnh phúc. Khi làm ngược lại, họ phải lưu đày và sống khổ cực.

Các bài đọc hôm nay muốn chúng ta nhận ra sự toàn thắng của sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa. Trong bài đọc I, ngôn sứ Hosea muốn con cái Israel nhìn ra khi họ cậy dựa vào sự khôn ngoan và sức mạnh của họ hay của ngoại bang, họ trở thành mồi ngon cho địch thù và làm nô lệ cho các quyền lực thế gian. Để thoát khỏi cảnh này, họ phải ăn năn quay về và nhận ra sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu biết Ngài sai các môn đệ vào thế gian như sai chiên non vào giữa bầy sói. Điều cần thiết là họ phải khôn ngoan như rắn và đơn sơ như chim bồ câu; có nghĩa, họ phải luôn trông cậy vào sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa, nếu không, họ sẽ không trở thành mồi ngon cho sói.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã.

1.1/ Con cái Israel phải ăn năn và trở về với Thiên Chúa: Đứng trước những thế lực mạnh của quân thù, vua quan Israel có khuynh hướng cầu viện nước ngoài để xin bảo trợ, và từ chối không nghe lời Thiên Chúa dạy bảo qua các ngôn sứ. Sứ điệp của các ngôn sứ luôn là: Đừng tin cậy vào người phàm hay các thần không cứu nổi ai; chỉ có Thiên Chúa mới có sức mạnh giải thoát họ. Như lời ngôn sứ Hosea khuyên họ: “Hỡi Israel, hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã.”

Hosea tố cáo Israel ba tội chính:

(1) Họ không tuân giữ Lề Luật Chúa dạy mà vẫn dâng của lễ.

(2) Họ cậy nhờ sức mạnh quân sự của mình và của nước ngoài và không trông cậy vào sức mạnh của Thiên Chúa.

(3) Họ xây dựng đền thờ và tôn kính các tà thần do tay người làm ra. Họ đã bỏ quên Thiên Chúa.

Để được Thiên Chúa dủ lòng thương xót, họ phải trở về với Ngài và cầu nguyện: “Chỉ ở nơi Ngài kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm."

1.2/ Thiên Chúa tha thứ và chúc lành cho Israel: Không giống như cách cư xử của người đời: khi phản bội là sẽ bị tiêu diệt; tình yêu của Thiên Chúa thắng vượt mọi bất trung của Israel. Ngôn sứ Hosea xác tín sứ điệp này: “Ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung, sẽ yêu thương chúng hết tình, vì cơn giận của Ta sẽ không còn đeo đuổi chúng.”

Israel sẽ trở nên xanh tươi và tốt đẹp bởi Thiên Chúa chứ không phải bởi thần Baal. Ngôn sứ Hosea dùng những hình ảnh được lấy từ Sách Diễm Tình Ca để mô tả tương lai tốt đẹp của Israel khi họ sống trong tình yêu và sự bảo vệ của Thiên Chúa: “Ta sẽ như làn sương mai làm nó vươn lên như bông huệ, cho bén rễ sâu như cây ngàn Lebanon. Họ sẽ đâm chồi nẩy lộc, sum sê tựa ô-liu tươi tốt, toả hương thơm ngát như rừng Lebanon. Chúng sẽ trở về cư ngụ dưới bóng Ta, sẽ làm cho lúa miến hồi sinh nơi đồng ruộng, tựa vườn nho, chúng sẽ sinh sôi nẩy nở, danh tiếng lẫy lừng như rượu Lebanon... Ta như một cây trắc bá xanh tươi, chính nhờ Ta mà ngươi trổ sinh hoa trái.

Câu sau cùng (câu 10) được coi như một câu kết luận sứ điệp của ngôn sứ Hosea: “Ai đủ khôn ngoan để hiểu được điều này, đủ thông minh để biết được điều ấy? Quả thật đường lối Đức Chúa rất mực thẳng ngay. Trên con đường này, người công chính sẽ hiên ngang tiến bước, còn kẻ gian ác sẽ phải té nhào.”

2/ Phúc Âm: Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

2.1/ Gian khổ luôn sẵn sàng chờ đợi người môn đệ của Đức Kitô.

(1) Chúa Giêsu không dấu diếm các môn đệ sẽ phải đương đầu với đau khổ khi Ngài tuyên bố với các ông: "Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu." Chiên đi vào giữa bầy sói, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm; nhưng với sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa, chiên có thể vượt qua mọi nguy hiểm.

(2) Các môn đệ sẽ phải đương đầu với các hạng người khác nhau:

+ Với giáo quyền: "Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ." Giáo quyền không luôn luôn chấp nhận và bênh vực sự thật.

+ Với thế quyền: "Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết." Điều này dễ hiểu vì các môn đệ Đức Kitô sống và làm chứng cho giá trị Nước Trời, nhiều khi hoàn toàn đối nghịch với giá trị thế gian.

+ Với gia quyền: "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết." Sự thật mất lòng, người trong gia đình không luôn nhìn ra, định giá đúng, và chấp nhận sự thật.

2.2/ Thiên Chúa luôn đồng hành với các môn đệ: Đối diện với các quyền lực của thế gian và ma quỉ, người môn đệ cần có sự trợ giúp của Thiên Chúa.

(1) Ngài ban ơn khôn ngoan để môn đệ biết đối đáp: "Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em."

(2) Ngài ban sức mạnh để vượt qua mọi gian khổ: "Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em: anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì Con Người đã đến." Người môn đệ phải tin sức mạnh của Thiên Chúa sẽ giúp mình vượt qua mọi gian khổ và sau cùng sẽ chiến thắng.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Chúng ta phải học hỏi để nhận thức được sự khôn ngoan của Lời Chúa, và phải luôn vững tin nơi quyền năng của Ngài. Ngài sẽ không bỏ những ai cậy trông nơi Ngài.

- Sống theo những lời Chúa răn bảo sẽ giúp chúng ta có sự bình an thực sự trong tâm hồn. Cho dẫu chúng ta sẽ phải chịu những đau khổ tạm thời, nhưng sẽ tìm được hạnh phúc vĩnh cửu.