Trang Nhà

Thông Cáo

Lời Chúa Mỗi Ngày

Thánh Catarina Sienna, Đồng Trinh & Tiến Sĩ

Lễ kính thánh nữ Catarina Sienna, OP. (29 tháng 4)

Catarina

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

Đồng Trinh và Tiến Sĩ Hội Thánh

Bài đọc: Rev 1:5-8 or Col 1:24-29; Psa 103 (1-4, 8-9, 13); Jn 7:14-18, 37-39

1/ Bài đọc I: Col 1:24-29

 

          24 Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh.25 Tôi đã trở nên người phục vụ Hội Thánh, theo kế hoạch Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em: đó là tôi phải rao giảng lời của Người cho trọn vẹn,26 rao giảng mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa.27 Người đã muốn cho họ được biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại: đó là chính Đức Ki-tô đang ở giữa anh em, Đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang.28 Chính Người là Đấng chúng tôi rao giảng, khi khuyên bảo mỗi người và dạy dỗ mỗi người với tất cả sự khôn ngoan, để giúp mỗi người nên hoàn thiện trong Đức Ki-tô.29 Chính vì mục đích ấy mà tôi phải vất vả chiến đấu, nhờ sức lực của Người hoạt động mạnh mẽ trong tôi.

2/ Đáp ca: Psa 103 (1-4, 8-9, 13)

Đáp: Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi,

Xướng: Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi,
toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh!
2 Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi,
chớ khá quên mọi ân huệ của Người.

3 CHÚA tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi,
thương chữa lành các bệnh tật ngươi.
4 Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt,
bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà,

8 CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương,
9 chẳng trách cứ luôn luôn,
không oán hờn mãi mãi.

13 Như người cha chạnh lòng thương con cái,
CHÚA cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn.

14 Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì,
hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi.

17 Nhưng ân tình CHÚA thiên thu vạn đại,
dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn.
Người xử công minh cả với đời con cháu,
18 cả những ai giữ giao ước của Người
và nhớ tuân hành mệnh lệnh Người ban.

3/ Phúc Âm: Jn 7:14-18, 37-39

 

          14 Vào giữa kỳ lễ, Đức Giê-su lên Đền Thờ và giảng dạy.15 Người Do-thái lấy làm ngạc nhiên. Họ nói: "Ông này không học hành gì, mà sao lại thông thạo chữ nghĩa thế! "16 Đức Giê-su trả lời: "Đạo lý tôi dạy không phải là của tôi, nhưng là của Đấng đã sai tôi.17 Ai muốn làm theo ý của Người, thì sẽ biết rằng đạo lý ấy là bởi Thiên Chúa hay do tôi tự mình giảng dạy.18 Ai tự mình giảng dạy, thì tìm vinh quang cho chính mình. Còn ai tìm vinh quang cho Đấng đã sai mình, thì là người chân thật, và nơi người ấy không có gì là bất chính.

          Đức Giê-su đứng trong Đền Thờ và lớn tiếng nói rằng: "Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống."39 Đức Giê-su muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được Thần Khí, vì Đức Giê-su chưa được tôn vinh.

___________________________________________________________________

 

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Yêu thương Giáo Hội bằng việc rao giảng Tin Mừng

 

          Giáo Hội là hiền thê của Đức Kitô. Theo thánh Gioan, chính Đức Kitô đã dựng nên Hội Thánh khi Ngài chịu để cho một tên lính cầm ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Ngài: lập tức nước và máu chảy ra. Nước tượng trưng cho bí-tích Rửa Tội, được dùng để thanh tẩy tội lỗi con người. Máu tượng trưng cho bí-tích Thánh Thể, được dùng để nuôi dưỡng con người trên đường lữ hành dương thế.

          Thánh Phaolô với nền thần học về thân thể đã đẩy hình ảnh này xa hơn. Ngài cắt nghĩa: Đức Kitô là Đầu và thân thể của Đức Kitô là Hội Thánh. Tất cả chúng ta là những chi thể của một thân thể là Hội Thánh. Nếu một chi thể đau, toàn thân sẽ đau. Để toàn thân của Đức Kitô được vẹn toàn đòi hỏi tất cả các chi thể phải lành mạnh.

          Để những chi thể được tăng trưởng và lành mạnh, Hội Thánh cần phải rao giảng Tin Mừng khắp hoàn cầu như lệnh truyền của Đức Kitô trước khi Ngài lên trời. Để Hội Thánh được tinh tuyền, Hội Thánh cần phải được thường xuyên nuôi dưỡng bằng sự thật và các bí tích.

          Hai bài đọc trong ngày kính lễ thánh Catarina hôm nay cho chúng ta thấy nhu cầu của Lời Chúa trong việc phát triển và bảo vệ Hội Thánh. Trong bài đọc I, thánh Phaolô ao ước được hoàn thành sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho Dân Ngoại, được trao bởi chính Đức Kitô Phục Sinh cho ngài. Ngài biết gian nan và đau khổ sẽ đến trong khi rao giảng, nhưng ngài ao ước được chịu chúng cho lợi ích của Hội Thánh, thân thể của Đức Kitô. Trong Phúc Âm thánh Gioan, Chúa Giêsu mặc khải và cắt nghĩa cho người Do-thái thiên tính của Ngài qua việc xác nhận tất cả những gì Ngài giảng dạy không phải của riêng Ngài, nhưng đến từ Chúa Cha. Tất cả những gì Ngài đã thấy và đã nghe, Ngài giảng dạy cho các môn đệ và cho dân chúng.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em, những chi thể của Hội Thánh.

 

1.1/ Liên hệ giữa Đức Kitô là Đầu và thân thể là Hội Thánh:

          Thánh Phaolô mặc khải cho mọi người biết Mầu Nhiệm Cứu Độ của Thiên Chúa. Mầu nhiệm này đã được giữ kín từ bao thời đại, nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa. Theo kế hoạch này có hai giai đoạn, trong giai đoạn I, Thiên Chúa đã chọn người Do-thái để chuẩn bị cho Đấng Thiên Sai là Đức Kitô đến. Trong giai đoạn II, khi Đức Kitô đến, Mầu Nhiệm Cứu Độ được mở rộng ra cho tất cả các Dân Ngoại trên khắp hoàn cầu.

          Thánh Phaolô tiếp tục diễn tả: “Người đã muốn cho họ được biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại: đó là chính Đức Ki-tô đang ở giữa anh em, Đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang.

          Theo kế hoạch này, sứ vụ của Đức Kitô đến là để chu toàn ý định của Thiên Chúa qua việc rao giảng Tin Mừng, chịu chết trên Thánh Giá để tha mọi tội và mang ơn cứu độ cho muôn người. Bên cạnh sứ vụ đó, Ngài cũng chọn các tông đồ và môn đệ để huấn luyện họ và sai họ đi rao giảng Tin Mừng sau khi Ngài đã hoàn tất sứ vụ trên thế gian. Các tông đồ và môn đệ có sứ vụ tiếp tục rao giảng Tin Mừng và làm cho ơn cứu độ của Đức Kitô lan tràn khắp mọi nơi cho đến Ngày Cánh Chung.

1.2/ Giống như Đức Kitô, người rao giảng Tin Mừng sẽ phải chịu đau khổ:

          Chúa Giêsu tiên đóan vận mạng đau khổ của các môn đệ khi rao giảng Tin Mừng và lý do tại sao đau khổ xảy ra, “18 Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.19 Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.20 Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em.21 Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy” (Jn 15:18-21).

          Thánh Phaolô cũng thấu hiểu tại sao có đau khổ nên ngài chia sẻ với các tín hữu Colossê, “Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh” (Col 1:24).

          Thánh Catarina cũng thấu hiểu ý nghĩa của đau khổ nên chị viết, “Ao ước được chịu đau khổ với lòng mến có sức tha thứ mọi tội lỗi và làm vơi đi các hình phạt cho mìmh và cho tha nhân.” Vì lòng yêu mến Đức Kitô và tha nhân là các chi thể của Hội Thánh, một người sẵn sàng lên đường rao giảng Tin Mừng và chịu mọi gian khổ vì biết rằng hai yếu tố này sẽ mang lại cho Thiên Chúa những người con và đền bù các hình phạt cho mình và cho tha nhân.

2/ Phúc Âm: “Tôi nói những điều đã thấy nơi Cha tôi” (Jn 8:38).

2.1/ "Đạo lý tôi dạy không phải là của tôi, nhưng là của Đấng đã sai tôi.”

          (1) Người Do-thái dùng kinh nghiệm của họ có để nói với Chúa Giêsu: "Ông này không học hành gì, mà sao lại thông thạo chữ nghĩa thế!” Chỗ khác, họ khinh thường ngài sinh ra từ gia đình của bác thợ mộc Giuse, “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế?55 Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao?” (Mt 13:54b-55).

          Chúa Giêsu trả lời và cho mặc khải cho họ biết nguồn gốc thiên tính của Ngài, “Đạo lý tôi dạy không phải là của tôi, nhưng là của Đấng đã sai tôi” (Jn 7:16).

          (2) Chúa Giêsu tiếp tục cho họ điều kiện để nhận ra sự thật đến từ Thiên Chúa là làm theo thánh ý của Ngài: “Ai muốn làm theo ý của Người, thì sẽ biết rằng đạo lý ấy là bởi Thiên Chúa hay do tôi tự mình giảng dạy.18 Ai tự mình giảng dạy, thì tìm vinh quang cho chính mình. Còn ai tìm vinh quang cho Đấng đã sai mình, thì là người chân thật, và nơi người ấy không có gì là bất chính” (Jn 7:17-18). Theo Gioan, Chúa Giêsu đến để chỉ thi hành thánh ý của Chúa Cha là sẵn sàng hy sinh chịu chết để hoàn tất kế hoạch và làm vinh quang Chúa Cha. Trong khi những kinh sư và luật sĩ, tuy xưng mình là dân Thiên Chúa, nhưng lại không làm theo ý và tôn vinh Thiên Chúa; nhưng chỉ làm theo lợi ích của họ mà thôi.

 

2.2/ Thánh Thần là Thiên Chúa của sự thật: Đoạn văn được chuyển hướng đến đoạn văn kế tiếp, nhưng vẫn giữ được sự liên quan đến sự thật khi nói tới vai trò của Chúa Thánh Thần là thần của sự thật và sẽ kế vị Đức Kitô sau khi Ngài về trời cho đến Ngày Cánh Chung.

          (1) Chúa Giêsu mặc khải về Thánh Thần, Đấng kế vị Ngài trong Kế Hoạch Cứu Độ: Đức Giê-su đứng trong Đền Thờ và lớn tiếng nói rằng: "Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống" (Jn 7:37-38). Ai là đối tượng của sự khát…từ lòng Người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống ở đây? Chúa Giêsu có lẽ dùng Isa 55:1 để dẫn chứng ở đây. Toàn chương 55 nói về sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Sự khôn ngoan này cao trọng hơn tất cả sự thật của con người và bảo đảm hiệu quả cho ai biết và sống theo khôn ngoan này.

          (2) Thánh Thần là nguồn mạch khôn ngoan: Câu kế tiếp chú giải ý muốn của Chúa Giêsu khi Gioan giải thích: “Đức Giê-su muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được Thần Khí, vì Đức Giê-su chưa được tôn vinh.”

          Theo Gioan, Chúa Giêsu được tôn vinh khi Ngài được giương cao trên Thập Giá và khi Ngài trút hơi thở cuối cùng là lúc Ngài trao Thần Khí của Ngài – Chúa Thánh Thần cho những ai tin vào Ngài. Trong bài diễn văn từ biệt các môn đệ (ch. 14-17), Chúa Giêsu đã mặc khải cho các môn đệ nhiều điều liên quan đến vai trò của Chúa Thánh Thần: “Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Jn 14:26). “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.” (Jn 16:13).

          Theo thánh Catarina, người môn đệ của Đức Kitô phải học biết tất cả sự thật này trước khi có thể rao giảng Tin Mừng cho người khác. Chính chị đã ao ước được chỉ dạy bới chính Đức Kitô trong những lúc xuất thần đối thoại, và đã dùng những kiến thức này để giúp Đức Giáo Hoàng Gregôriô XI dời ngai giáo hoàng trở lại Rôma. Rất nhiều môn đệ đã gọi thánh Catarina bằng tước hiệu “mẹ” vì đã giúp họ giải quyết những vấn đề nan giải trong cuộc đời bằng kiến thức sự thật chị đã học hỏi nơi Đức Kitô.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

 

          - Mỗi người chúng ta là những chi thể trong một thân thể là Hội Thánh, với Đức Kitô là Đầu. Chúng ta có bổn phận phải làm cho Hội Thánh được tăng trưởng và lành mạnh vì chúng ta cũng được hưởng những phúc lợi từ đó.

          - Hai điều chúng ta phải làm để giúp Giáo Hội là cố gắng loan truyền Tin Mừng đến tận cùng trái đất và vui mừng chịu đựng đau khổ cho sự thanh luyện Hội Thánh và giảm bớt hình phạt do tội của chúng ta và của các thành phần trong Hội Thánh.

          - Để rao giảng Tin Mừng theo thánh ý của Thiên Chúa, chúng ta cần chuyên chăm đọc Kinh Thánh và theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Ngài sẽ làm cho chúng ta hiểu những lời dạy dỗ của Đức Kitô và giúp giải quyết những vấn đề quan trọng trong cuộc sống hàng ngày.