Archive

Lớp "John9": Thứ Sáu, ngày 15 tháng 10 năm 2021

https://youtu.be/gmmmZJi9wQo 

Lớp "Prophet9": Thứ Ba, ngày 12 tháng 10 năm 2021

 https://youtu.be/ZQMjefERlHo

Lớp "Habit9" : Thứ Hai, ngày 11 tháng 10 năm 2021

https://youtu.be/p0G1cVI0XjM

Lớp "John7": Thứ Sáu, ngày 8 tháng 10 năm 2021

https://youtu.be/GFqPKCPezp8 

Lớp "Prophet8": Thứ Ba, ngày 5 tháng 10 năm 2021

 

Lớp "Habit8" : Thứ Hai, ngày 4 tháng 10 năm 2021

https://youtu.be/r5fRmGqDLf4 

Lớp "John6": Thứ Sáu, ngày 1 tháng 10 năm 2021

 https://youtu.be/PGS2Z5VIMbM

Lớp "Prophet7": Thứ Ba, ngày 28 tháng 9 năm 2021

https://youtu.be/2B1gNkC8Vxk

Lớp "Habit7" : Thứ Hai, ngày 27 tháng 9 năm 2021

https://youtu.be/I1e3HTDWdvE 

Lớp "John5": Thứ Sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021

ttps://youtu.be/SlTCjdNxySg 

Lớp "Prophet6": Thứ Ba, ngày 21 tháng 9 năm 2021

https://youtu.be/i5m8HvyNKTo 

Lớp "Habit6" : Thứ Hai, ngày 20 tháng 9 năm 2021

https://youtu.be/gzoDsrELQGU 

Lớp "John4": Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9 năm 2021

https://youtu.be/oXVrOy2a58w

Lớp "Prophet5": Thứ Ba, ngày 14 tháng 9 năm 2021

https://youtu.be/Nx2cedfknm4

Lớp "Habit5" : Thứ Hai, ngày 13 tháng 9 năm 2021

https://youtu.be/rtzXohovpQ0 

Lớp "John3": Thứ Sáu, ngày 10 tháng 9 năm 2021

https://youtu.be/lyEmP3Lk_eY 

Lớp "Prophet4": Thứ Ba, ngày 7 tháng 9 năm 2021

https://youtu.be/MGa7k-xJd58 

Lớp "Habit4" : Thứ Hai, ngày 6 tháng 9 năm 2021

https://youtu.be/UmUJ-y4I6zA 

Lớp "John2": Thứ Sáu, ngày 3 tháng 9 năm 2021

https://youtu.be/nLTLQA6VYeU 

Lớp "Prophet3": Thứ Ba, ngày 31 tháng 8 năm 2021

https://youtu.be/q1Giohq9_jM 

Lớp "Habit3" : Thứ Hai, ngày 30 tháng 8 năm 2021

https://youtu.be/9LH8rVkzJZ8 

Lớp "John1": Thứ Sáu, ngày 27 tháng 8 năm 2021

https://youtu.be/Byy8KQV2q9g

Lớp "Prophet2": Thứ Ba, ngày 24 tháng 8 năm 2021

https://youtu.be/XvQxkncXMu4

Lớp "Habit2" : Thứ Hai, ngày 23 tháng 8 năm 2021

https://youtu.be/Q129oFHuF2o

Lớp "Prophet1": Thứ Ba, ngày 17 tháng 8 năm 2021

https://youtu.be/nElhEqw63J4

https://youtu.be/j6CH-JXkbH0

Lớp "Habit1" : Thứ Hai, ngày 16 tháng 8 năm 2021

https://youtu.be/x8jzoagQ-uA

https://youtu.be/FqQgA2oR-64

https://youtu.be/NNvSNGXrEOI

Lớp "Văn Chương Khôn Ngoan 17": Thứ Ba, ngày 11 tháng 5 năm 2021

https://youtu.be/mKOhABGSo2w

Lớp "Các Hành Động của con người 17" : Thứ Hai, ngày 10 tháng 5 năm 2021

https://youtu.be/bXIGa8eoJJ0

Lớp "Phúc Âm Nhất Lãm 16": Thứ Sáu, ngày 7 tháng 5 năm 2021

https://youtu.be/ZzJj6uaj2D0

Lớp "Văn Chương Khôn Ngoan 16": Thứ Ba, ngày 4 tháng 5 năm 2021

https://youtu.be/aLm2sMZ5I1A

Lớp "Các Hành Động của con người 16" : Thứ Hai, ngày 3 tháng 5 năm 2021

https://youtu.be/z8hZnSTSD74

Lớp "Phúc Âm Nhất Lãm 15": Thứ Sáu, ngày 30 tháng 4 năm 2021

https://youtu.be/uXOUiYgAy4I

Lớp "Văn Chương Khôn Ngoan 15": Thứ Ba, ngày 27 tháng 4 năm 2021

https://youtu.be/4-mqnEH-Xig

Lớp "Các Hành Động của con người 15" : Thứ Hai, ngày 26 tháng 4 năm 2021

https://youtu.be/S_OAgkgLJrs

Lớp "Phúc Âm Nhất Lãm 14": Thứ Sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2021

https://youtu.be/BlwAIVU3NWY

Lớp "Văn Chương Khôn Ngoan 14": Thứ Ba, ngày 20 tháng 4 năm 2021

https://youtu.be/fAafaIGjKls

Lớp "Các Hành Động của con người 14" : Thứ Hai, ngày 19 tháng 4 năm 2021

https://youtu.be/gZ82OVS0Ejk

Lớp "Phúc Âm Nhất Lãm 13": Thứ Sáu, ngày 16 tháng 4 năm 2021

https://youtu.be/G40E3jwmf0c

Lớp "Văn Chương Khôn Ngoan 13": Thứ Ba, ngày 13 tháng 4 năm 2021

https://youtu.be/7dLSUOcc7iU

Lớp "Các Hành Động của con người 13" : Thứ Hai, ngày 12 tháng 4 năm 2021

https://youtu.be/48rGPSFaWXc

Lớp "Phúc Âm Nhất Lãm 12": Thứ Sáu, ngày 9 tháng 4 năm 2021

https://youtu.be/qKNmsd02oEg

Lớp "Văn Chương Khôn Ngoan 12": Thứ Ba, ngày 6 tháng 4 năm 2021

https://youtu.be/HUSjQctF_iY 

Lớp "Các Hành Động của con người 12" : Thứ Hai, ngày 5 tháng 4 năm 2021

https://youtu.be/y9Z2_-_Q-FU

Lớp "Văn Chương Khôn Ngoan 11": Thứ Ba, ngày 30 tháng 3 năm 2021

 https://youtu.be/c93_TIt5W5c

Lớp "Các Hành Động của con người 11" : Thứ Hai, ngày 29 tháng 3 năm 2021

https://youtu.be/0yr1EgRt54I

Lớp "Phúc Âm Nhất Lãm 10": Thứ Sáu, ngày 26 tháng 3 năm 2021

https://youtu.be/_t2sHvoKf-o 

Lớp "Văn Chương Khôn Ngoan 10": Thứ Ba, ngày 23 tháng 3 năm 2021

https://youtu.be/o359OdYEv5k 

Lớp "Các Hành Động của con người 10" : Thứ Hai, ngày 22 tháng 3 năm 2021

https://youtu.be/2X_AzmXMAVc 

Lớp "Phúc Âm Nhất Lãm 9": Thứ Sáu, ngày 19 tháng 3 năm 2021

https://youtu.be/45gX4NqoOas 

Lớp "Văn Chương Khôn Ngoan 9": Thứ Ba, ngày 16 tháng 3 năm 2021

https://youtu.be/TJw0qVTnjks 

Lớp "Các Hành Động của con người 9" : Thứ Hai, ngày 15 tháng 3 năm 2021

https://youtu.be/UeExUcyjg18 

Lớp "Phúc Âm Nhất Lãm 8": Thứ Sáu, ngày 12 tháng 3 năm 2021

https://youtu.be/qU2pRaHbyzA 

Lớp "Văn Chương Khôn Ngoan 8": Thứ Ba, ngày 9 tháng 3 năm 2021

https://youtu.be/Rqxl5_8PF5s

Lớp "Các Hành Động của con người 8" : Thứ Hai, ngày 8 tháng 3 năm 2021

https://youtu.be/2lMlUPL1Orc 

"Phúc Âm Nhất Lãm 7": Thứ Sáu, ngày 5 tháng 3 năm 2021

 https://youtu.be/6Phe4faFfEA

Lớp "Văn Chương Khôn Ngoan 7": Thứ Ba, ngày 2 tháng 3 năm 2021

https://youtu.be/TYwQuVieQiE 

Lớp "Các Hành Động của con người 7" : Thứ Hai, ngày 1 tháng 3 năm 2021

 https://youtu.be/ZyqM4-XmfaI

Lớp "Phúc Âm Nhất Lãm 6": Thứ Sáu, ngày 26 tháng 2 năm 2021

 https://youtu.be/QFCmFVgU1jU

Lớp "Văn Chương Khôn Ngoan 6": Thứ Ba, ngày 23 tháng 2 năm 2021

https://youtu.be/DzmaOnYPMrk 

Lớp "Các Hành Động của con người 6" : Thứ Hai, ngày 22 tháng 2 năm 2021

 https://youtu.be/0ftIA7fTTY8

Lớp "Phúc Âm Nhất Lãm 5": Thứ Sáu, ngày 19 tháng 2 năm 2021

https://youtu.be/CfR0xgliLVI

Lớp "Văn Chương Khôn Ngoan 4": Thứ Ba, ngày 9 tháng 2 năm 2021

https://youtu.be/3ex2lfmSVPI

Lớp "Các Hành Động của con người 4" : Thứ Hai, ngày 8 tháng 2 năm 2021

 https://youtu.be/Lm5BobdaJkI

Lớp "Phúc Âm Nhất Lãm 3": Thứ Sáu, ngày 5 tháng 2 năm 2021

https://youtu.be/E8DAr_0CfQg 

Lớp "Văn Chương Khôn Ngoan 3": Thứ Ba, ngày 2 tháng 2 năm 2021

 https://youtu.be/DN8yBAX5yJs

Lớp "Các Hành Động của con người 3" : Thứ Hai, ngày 1 tháng 2 năm 2021

https://youtu.be/YoHFQmwvENU

Lớp "Phúc Âm Nhất Lãm 2": Thứ Sáu, ngày 29 tháng 1 năm 2021

https://youtu.be/5NwpqRgLvGg 

Lớp "Văn Chương Khôn Ngoan 2": Thứ Ba, ngày 26 tháng 1 năm 2021

 https://youtu.be/Ma8M5DEpeq4

Lớp "Các Hành Động của con người 2": Thứ Hai, ngày 25 tháng 1 năm 2021

https://youtu.be/crI_IBt68fM 

Lớp "Phúc Âm Nhất Lãm1": Thứ Sáu, ngày 22 tháng 1 năm 2021

 https://youtu.be/OsFb_XwaQyM

Lớp "Văn Chương Khôn Ngoan1": Thứ Ba, ngày 19 tháng 1 năm 2021

https://youtu.be/N3Dy5bOcrMc 

Lớp "Các Hành Động của con người1": Thứ Hai, ngày 18 tháng 1 năm 2021

https://youtu.be/PKGsvSVncYU 

----------------------------------------------------------------------------

Lớp Paul's Letters: Thứ sáu, ngày 18 tháng 12 năm 2020

 https://youtu.be/C7QEzB76ZGc

Lớp Prophets: Thứ ba, ngày 15 tháng 12 năm 2020

https://youtu.be/7lWDhdcRhYw 

Lớp Paul's Letters: Thứ sáu, ngày 11 tháng 12 năm 2020

https://youtu.be/Hz-6R4nKJQE

Lớp Prophets: Thứ ba, ngày 8 tháng 12 năm 2020

https://youtu.be/HA35h6_XsBc

Lớp Paul's Letters: Thứ sáu, ngày 4 tháng 12 năm 2020

https://youtu.be/01MEgPFpGpU

Lớp Prophets: Thứ ba, ngày 1 tháng 12 năm 2020

https://youtu.be/Ls7iD0SVLv4 

Lớp God's creation: Thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020

https://youtu.be/TFDyKU3gBkE

Lớp Paul's Letters: Thứ sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2020

https://youtu.be/buTDrOM-XB4

Lớp Prophets: Thứ ba, ngày 24 tháng 11 năm 2020

https://youtu.be/2V3Sv-6_Ahs

Lớp God's creation: Thứ hai, ngày 23 tháng 11 năm 2020

https://youtu.be/vZW_oBpaodM

Lớp Paul's Letters: Thứ sáu, ngày 20 tháng 11 năm 2020

https://youtu.be/acrhIOqCfGw 

Lớp Prophets: Thứ ba, ngày 17 tháng 11 năm 2020

https://youtu.be/L29Cv8gZL4o

Lớp God's creation: Thứ hai, ngày 16 tháng 11 năm 2020

https://youtu.be/6SKao9PV3Fw

Lớp Paul's Letters: Thứ sáu, ngày 13 tháng 11 năm 2020

https://youtu.be/EEiBbpDtzV8

Lớp Prophets: Thứ ba, ngày 10 tháng 11 năm 2020

https://youtu.be/ttQQ8s-fs80

Lớp God's creation: Thứ hai, ngày 9 tháng 11 năm 2020

https://youtu.be/juiB7dZbIiY

Lớp Prophets: Thứ ba, ngày 3 tháng 11 năm 2020

https://youtu.be/O2Mryc4tTN8 

Lớp God's creation: Thứ hai, ngày 2 tháng 11 năm 2020

https://youtu.be/y17NvsqSQOc

Lớp Paul's Letters: Thứ sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020

https://youtu.be/bY-SweMID-k

Lớp Paul's Letters: Thứ sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2020

https://youtu.be/pNs5isc5GbY

Lớp Prophets: Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020

https://youtu.be/4yx-ldVkCBk

Lớp God's creation: Thứ hai, ngày 19 tháng 10 năm 2020

https://youtu.be/p0gNp0WviZE

Lớp Paul's Letters: Thứ sáu, ngày 16 tháng 10 năm 2020

https://youtu.be/3Yc9hIlu79w

Lớp Prophets: Thứ ba, ngày 13 tháng 10 năm 2020

https://youtu.be/FuORz7bePX4

Lớp God's creation: Thứ hai, ngày 12 tháng 10 năm 2020

https://youtu.be/QFQYxVKqJ9o

Lớp Paul's Letters: Thứ sáu, ngày 9 tháng 10 năm 2020: Lớp này bị chia làm hai videos vì lý do kỹ thuật

(1) https://youtu.be/WN6_UK6Pb50

(2) https://youtu.be/9EfeBXQ87UQ

Lớp Prophets: Thứ ba, ngày 6 tháng 10 năm 2020

https://youtu.be/rq5twf-govk 

Lớp God's creation: Thứ hai, ngày 5 tháng 10 năm 2020

https://youtu.be/OnoRMG1OMMo

Lớp Paul's Letters: Thứ sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2020

https://youtu.be/SU9hU1B2nc4

Lớp Prophets: Thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020

https://youtu.be/CLxG6pB5Jac

Lớp God's creation: Thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020

https://youtu.be/_eAOLPCbGNg

Lớp Paul's Letters: Thứ sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2020

https://youtu.be/0Z3lGitE1R0

Lớp Prophets: Thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2020

https://youtu.be/URMXftLt1VQ

Lớp God's creation: Thứ hai, ngày 21 tháng 9 năm 2020

https://youtu.be/CcLX1IOuMqY

Lớp Paul's Letters: Thứ sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2020

https://youtu.be/tEiX4Z_NMn0

Lớp Prophets: Thứ ba, ngày 15 tháng 9 năm 2020

https://youtu.be/xzbJA4CSjRI

Lớp God's creation: Thứ hai, ngày 14 tháng 9 năm 2020

https://youtu.be/Qd5sLX9wU1Q

Lớp Paul's Letters: Thứ sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2020

https://youtu.be/tQTb5-BTKLY

Lớp Prophets: Thứ ba, ngày 8 tháng 9 năm 2020

https://youtu.be/aFyRdC81mY0

Lớp God's creation: Thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2020

https://youtu.be/Gbffg1F6_zI

Lớp Paul's Letter: Thứ sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2020

https://youtu.be/chvhK6sdoYE

Lớp Prophets: Thứ ba, ngày 1 tháng 9 năm 2020

https://youtu.be/zbBt8h5S044

Lớp God's creation: Thứ hai, ngày 31 tháng 8 năm 2020

https://youtu.be/RRG6Y_wWHaA

Lớp Paul's Letters: Thứ sáu, ngày 28 tháng 8 năm 2020

https://youtu.be/S96m5xNAkwo

Lớp Prophets: Thứ ba, ngày 25 tháng 8 năm 2020

https://youtu.be/iVJVnd1sWtw

 

 

Website này dành cho các học viên đã ghi danh học 4 lớp:

     1/ Dẫn Nhập vào Cựu Ước (Intro to the Old Testament)

     2/ Dẫn Nhập vào Tân Ước (Intro to the New Testament)

     3/ Thần Học và Thánh Kinh căn bản (Church Doctrines)

     4/ Thần Học Luân Lý (Christian Ethics)

Các học viên có thể tải xuống máy của mình hoặc in ra dùng bằng tiếng Việt Nam hoặc tiếng Anh (dùng nội bộ mà thôi).

 

 

Thần Học Luân Lý                                     Christian Ethics

 

1/ Bản chất con người (Q.76-87).doc       1/ The nature of man (Q. 76-87).doc  

2/ Cùng đich của đời người (Q. 1-5).doc  2/ Man last end (Q. 1-5).doc

3/                                                            3/ Human Acts (Q. 6-17).doc

4/                                                            4/ The good and evil of Human Acts (Q  18-21).doc  

5/                                                            5/ Human Passions (Q. 22-48).doc

6/                                                            6/ Habits (Questions 49-54).doc

7/                                                            7/ VIRTUES IN GENERAL, PART I.doc

8/                                                            8/ VIRTUES IN GENERAL.doc

9/                                                            9/ Sin (EVIL HABITS) (QQ.71-89).doc

10/                                                          10/ LAW (QQ. 90-108).doc

11/                                                           11/ GRACE (QQ. 109-114).doc

12/                                                          12/ FAITH (QQ. 1-15).doc

13/                                                          13/ HOPE (QQ. 17-22).doc

14/                                                          14/ CHARITY (QQ. 23-46).doc

15/                                                          15/ PRUDENCE (QQ. 47-56).doc

16/                                                          16/ JUSTICE (QQ. 57-122).doc

17/                                                          17/ FORTITUDE (QQ. 123-140).doc

18/                                                          18/ TEMPERANCE (QQ. 141-170).doc

19/ GOD'S CREATION                           19/  FOUR SACRAMENTS (QQ. 60-90)

20/ THE GOAL OF LIFE                        20/ Sacrament of Marriage

21/ Sacrament of Extreme Unction

22/ Sacrament of Holy Order                   

23/ LIFE AFTER DEATH, PART I

24/ LIFE AFTER DEATH, PART II

25/ Các hình ảnh cần thiết cho các lớp Luân Lý của Thánh Thomas Aquinas:

LECTURES IN "CREATION AND MAN" THEO THÁNH THOMAS AQUINAS

1/  Ngày 11 tháng 9, 2017 - CLASS #1

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải xuống:

https://recordings.join.me/-T3iEy2-2k-DAQcbqctjtA

 

LECTURES IN FOUR CARDINAL VIRTUES CLASS THEO THÁNH THOMAS AQUINAS

1/  Ngày 29 tháng 8, 2016 - CLASS #1

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải xuống:

https://recordings.join.me/SIyA0a4RtEyDyb2NkeCYxw

2/  Ngày 5 tháng 9, 2016 - CLASS #2

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải xuống: 

https://recordings.join.me/SIyA0a4RtEyDyb2NkeCYxw

3/  Ngày 12 tháng 9, 2016 - CLASS #3

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải xuống: 

- Part I: https://recordings.join.me/jl1PdJYsm0ytSg1NECbHpg

- Part II: https://recordings.join.me/UR875IL-5kKXvd3i86Fkrw

4/  Ngày 19  tháng 9, 2016 - CLASS #4

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải xuống: 

https://recordings.join.me/c5-RTtkiWkWXByDM9Ypk1g

5/  Ngày 26  tháng 9, 2016 - CLASS #5

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải xuống: 

https://recordings.join.me/IM5lTnOTOECoB0wb0yArVQ

6/  Ngày 10  tháng 10, 2016 - CLASS #7

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải xuống: 

https://recordings.join.me/ydengHjAeUCvZCgiO4m_pQ

7/  Ngày 17  tháng 10, 2016 - CLASS #8

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải xuống: 

https://recordings.join.me/doqe8v1u3kynfmxAThvtnw

8/  Ngày 24  tháng 10, 2016 - CLASS #9

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải xuống: 

https://recordings.join.me/xGXhW4ir3kOtVGKrVCPgeA

9/  Ngày 31  tháng 10, 2016 - CLASS #10

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải xuống: 

https://recordings.join.me/X_sFpWPv1Eq9CPQbuUW34w

10/  Ngày 7 tháng 11, 2016 - CLASS #11

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải  xuống: 

https://recordings.join.me/P-BOICyBI0SIHPkSHUzknQ

11/  Ngày 14 tháng 11, 2016 - CLASS #12

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải  xuống: 

https://recordings.join.me/2VCWwrAgkkO9QiB7h2AMMA 

12/  Ngày 21 tháng 11, 2016 - CLASS #13

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải  xuống:

https://recordings.join.me/2lEiX2CA-0y6YWzH5sR_OA 

13/  Ngày 27 tháng 11, 2016 - CLASS #14

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải  xuống:

https://recordings.join.me/CMtgkWJdLEWTlGIlIGRvMw 

14/  Ngày 5 tháng 12, 2016 - CLASS #15

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải  xuống:

https://recordings.join.me/NuyKtwVMok-7ChIuhFpaXA 

15/  Ngày 12 tháng 12, 2016 - CLASS #16

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải  xuống:

https://recordings.join.me/SQtrmxsPg0SeyzOTzQAX9g 

16/  Ngày 19 tháng 12, 2016 - CLASS #17

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải  xuống:

https://recordings.join.me/cWQEAz061EKJivyGZJYrhw 

17/  Ngày 16 tháng 1, 2017 - CLASS #18

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải xuống:

https://recordings.join.me/OWeZafIcj0uDcjwN4nXkHQ

18/  Ngày 23 tháng 1, 2017 - CLASS #19

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải  xuống:

https://recordings.join.me/l52Vk5AnOEC7NLV6s1dQEg 

19/  Ngày 30 tháng 1, 2017 - CLASS #20

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải  xuống:

Không có thâu

20/  Ngày 6 tháng 2, 2017 - CLASS #21

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải  xuống:

https://recordings.join.me/5HwSeeawc0e0kiU84TY6wQ

21/  Ngày 13 tháng 2, 2017 - CLASS #22

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải  xuống:

https://recordings.join.me/FFzkTZ0Yk0SK8P55hVGTCQ 

22/  Ngày 20 tháng 2, 2017 - CLASS #23

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải  xuống:

https://recordings.join.me/gCs5K5w3cEi7S0H2BNJQkg

23/  Ngày 27 tháng 2, 2017 - CLASS #24

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải  xuống:

https://recordings.join.me/qMwcYsc-IkKqaTvgXC6kZw 

24/  Ngày 6 tháng 3, 2017 - CLASS #25

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải  xuống:

https://recordings.join.me/Ue43Tq5xD0ycM1-tnva7JA 

25/  Ngày 11 tháng 3, 2017 - CLASS #26

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải  xuống:

Không thâu

26/  Ngày 27 tháng 3, 2017 - CLASS #27

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tải  xuống:

https://recordings.join.me/OIC6WPSfAEmYE-mXfV2hlw 

 

LECTURES IN FAMILIARIS CONSORTIO CLASS

2/  Ngày 8 tháng 9, 2016 - CLASS #2

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

https://recordings.join.me/WOMNtZC380iesZub-FBAVg

3/  Ngày 15 tháng 9, 2016 - CLASS #2

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

- Part I: https://recordings.join.me/VgT7YkEM9kmreJwj7qDR1w

- Part II: https://recordings.join.me/Uz1oHeyh90mcRC7hihaJFA

4/  Ngày 22 tháng 9, 2016 - CLASS #3

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

https://recordings.join.me/F4Yx1tzFHU-ubFjD0qI0gw 

5/  Ngày 29 tháng 9, 2016 - CLASS #4

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

https://recordings.join.me/TIOYLQR3I0GZ2Mgu-4HZWw 

https://recordings.join.me/ukCTtAuPgk6Ml0ESDneM1Q

6/  Ngày 6 tháng 10, 2016 - CLASS #5

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

https://recordings.join.me/n1Jvlsf700mR2pYNGsQfag 

7/  Ngày 13 tháng 10, 2016 - CLASS #6

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

https://recordings.join.me/vtrCZpiZOkaTKLG8G0vvCg 

8/  Ngày 27 tháng 10, 2016 - CLASS #7

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

https://recordings.join.me/yt3-JwBQWU-pSdT0Nl_FWA 

9/  Ngày 3 tháng 11, 2016 - CLASS #8

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

https://recordings.join.me/bIr1hHZmwky8SV7gmWUk8g 

10/  Ngày 10 tháng 11, 2016 - CLASS #9

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

https://recordings.join.me/SU3TVAJLkEGSXAlekgfcpw 

11/  Ngày 1 tháng 12, 2016 - CLASS #10

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

https://recordings.join.me/YTPvaGlzKEeMV6a4Ew7hGg 

12/  Ngày 15 tháng 12, 2016 - CLASS #11

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

https://recordings.join.me/in7qX9HL4EyEyvka62cldA 

13/  Ngày 22 tháng 12, 2016 - CLASS #12

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

https://recordings.join.me/boZksZmV8kCPCxIx3Dv_Lg 

14/  Ngày 26 tháng 1, 2017 - CLASS #14

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

https://recordings.join.me/ErrESFiS0Ua3JlPnWMxiVQ 

15/  Ngày 2 tháng 2, 2017 - CLASS #15

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

https://recordings.join.me/GCvj-XXULEWjJgl7O2d7ew 

16/  Ngày 9 tháng 2, 2017 - CLASS #16

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

https://recordings.join.me/DNTRk3B5A0KDjLkXgODlOQ 

17/  Ngày 16 tháng 2, 2017 - CLASS #17

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

https://recordings.join.me/5K1q4lcrrkGY00IXGAC_IA 

18/  Ngày 23 tháng 2, 2017 - CLASS #18

Xin Nhấn vào LINK dưới đây để nghe Bài Giảng hay tài xuống:

https://recordings.join.me/SrBNCaEglkCx2AZmyOn_6g 

 

LECTURES IN "LUMEN GENTIUM" CLASS 

1/  Ngày 2 tháng 3, 2017

Xin Nhấn vào link dưới đây để nghe Bài Giảng:

https://recordings.join.me/JcY4_c7ze0qzJV_qbB7yHQ

2/  Ngày 9 tháng 3, 2017

Xin Nhấn vào link dưới đây để nghe Bài Giảng:

https://recordings.join.me/I_wzqSD4mkqZ_AFDzPNqVg

3/  Ngày 16 tháng 3, 2017

Xin Nhấn vào link dưới đây để nghe Bài Giảng:

https://recordings.join.me/Pdx8pBHOGEGHxRP650TOXA

4/  Ngày 23 tháng 3, 2017

Xin Nhấn vào link dưới đây để nghe Bài Giảng:

https://recordings.join.me/wA7FJy8lqUWZGyM-qth02A 

 

LECTURES IN GOD'S CREATION CLASS

1/  Ngày 5 tháng 1, 2015

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

2/ Ngày 12 tháng 1, 2015

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

3/ Ngày 19 tháng 1, 2015

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

4/ Ngày 26 tháng 1, 2015

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

5/ Ngày 3 tháng 2, 2015

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

6/ Ngày 9 tháng 2, 2015

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

7/ Ngày 16 tháng 2, 2015

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

8/ Ngày 23 tháng 2, 2015

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

9/ Ngày 2 tháng 3, 2015 

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

10/ Ngày 9 tháng 3, 2015 

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

11/ Ngày 16 tháng 3, 2015 

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

12/ Ngày 23 tháng 3, 2015 

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

13/ Ngày 30 tháng 3, 2015 

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

14/ Ngày 6 tháng 4, 2015 

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

14/ Ngày 13 tháng 4, 2015 

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

15/ Ngày 20 tháng 4, 2015 

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

16/ Ngày 27 tháng 4, 2015 

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

17/ Ngày 4 tháng 5, 2015 

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

LECTURES IN HABITS, LAW AND GRACE CLASS

 

1/ Ngày 30 tháng 8, 2015 

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

2/ Ngày 14 tháng 9, 2015 

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

3/ Ngày 21 tháng 9, 2015  (hai gio chung trong 1 file)

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

4/ Ngày 28 tháng 9, 2015  (hai gio chung trong 1 file)

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

5/ Ngày 5 tháng 10, 2015 

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

6/ Ngày 12 tháng 10, 2015

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

8/ Ngày 26 tháng 10 năm 2015

Xin nhấn vào link dưới đây để nghe Bài Giảng với slide show:

https://www.cubbyusercontent.com/pl/Instant+Meeting+2015-10-26.webm/_ef5029009c9c4c4a81c7aa8b0b665ed4 

 

9/ Ngày 2 tháng 11 năm 2015

Xin nhấn vào link dưới đây để nghe Bài Giảng với slide show: 

https://www.cubbyusercontent.com/pl/Instant+Meeting+2015-11-02.webm/_cefe0ad393644185a1037445eb88ffdd

 

10/ Ngày 9 tháng 11 năm 2015

Xin nhấn vào link dưới đây để nghe Bài Giảng với slide show:

https://www.cubbyusercontent.com/pl/Instant+Meeting+2015-11-09.webm/_7ac271b1531945cea502d744640ecec9

 

11/ Ngày 16 tháng 11 năm 2015

Xin nhấn vào link dưới đây để nghe Bài Giảng với slide show:

https://www.cubbyusercontent.com/pl/Instant+Meeting+2015-11-16.webm/_43398b24b5af40cabcdf6555752c3ff2

12/ Ngày 23 tháng 11 năm 2015

Xin nhấn vào link dưới đây để nghe Bài Giảng với slide show:

https://www.cubbyusercontent.com/pl/Instant+Meeting+2015-11-23.webm/_980c31b7600f4470a3fba2cd2eb10ec6

https://www.cubbyusercontent.com/pl/Instant+Meeting+2015-11-23+(2).webm/_3c08aff852624bdab5d559321c6904eb

13/ Ngày 30 tháng 11 năm 2015

Xin nhấn vào link dưới đây để nghe Bài Giảng với slide show:

https://www.cubbyusercontent.com/pl/Instant+Meeting+2015-11-30.webm/_dae6491f9fc84a4cad9bf9632d54ea1f

14/ Ngày 7 tháng 12 năm 2015

Xin nhấn vào link dưới đây để nghe Bài Giảng với slide show:

https://www.cubbyusercontent.com/pl/Instant+Meeting+2015-12-07.webm/_d39845f4e33c4e19a62de8253d559a33 

15/ Ngày 14 tháng 12 năm 2015

Xin nhấn vào link dưới đây để nghe Bài Giảng với slide show:

https://www.cubbyusercontent.com/pl/Instant+Meeting+2015-12-14.webm/_a87052d02cec43d79f13dccc43ac77d6 

16/ Ngày 21 tháng 12 năm 2015

Xin nhấn vào link dưới đây để nghe Bài Giảng với slide show:

https://www.cubbyusercontent.com/pl/Instant+Meeting+2015-12-21.webm/_379190094c1749fe8cc71e18167f927c

LECTURES IN THE THREE THEOLOGICAL VIRTUES CLASS

1/ Ngày 18 tháng 1, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

https://www.cubbyusercontent.com/pl/Instant+Meeting+2016-01-18.webm/_faf9410f4bc04473be05bcdee08cf61b

2/ Ngày 25 tháng 1, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

https://www.cubbyusercontent.com/pl/Instant+Meeting+2016-01-25.webm/_d1013cef18264860bb3e69ca967a02dc 

 

3/ Ngày 1 tháng 2, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

https://recordings.join.me/SK1PyKohVkSmFlZs7Rh8VQ

 

4/ Ngày 8 tháng 2, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

 

5/ Ngày 15 tháng 2, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

 

6/ Ngày 22 tháng 2, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

https://recordings.join.me/63r7okXrCUOJNmziOvozkw

7/ Ngày 29 tháng 2, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

https://recordings.join.me/RelN9ZNkP0iWUDcF-AEWmw

8/ Ngày 7 tháng 3, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

https://recordings.join.me/aahqcbvFIUCDZMKOgnoOAA

9/ Ngày 14 tháng 3, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

https://recordings.join.me/40eyLBN-v0ecCZf5cbphCQ

10/ Ngày 21 tháng 3, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

https://recordings.join.me/VMRTMdRiEUyYc08898yAqQ

11/ Ngày 28 tháng 3, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

https://recordings.join.me/e0sUlvXJpU-zPf3Y4ZEi-w

12/ Ngày 4 tháng 4, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

https://recordings.join.me/u-PIiFnUXUWE4foYtjeLgQ

13/ Ngày 11 tháng 4, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

https://recordings.join.me/ACvmKvPmSUmHCqcIZFcKtQ

14/ Ngày 18 tháng 4, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

https://recordings.join.me/m3B76RHDEESlXA0zuaTd0g

15/ Ngày 25 tháng 4, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

https://recordings.join.me/aJs0rOEAFUOGsmH0ZgdF-Q

16/ Ngày 2 tháng 5, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

https://recordings.join.me/k5waIHtRIEScEG5wfof3hQ

17/ Ngày 9 tháng 5, 2016

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng với slides show:

https://recordings.join.me/UT-LEFjHe0CRhT-qYq6G-A

 

 

NHỮNG TÍN ĐIỀU CĂN BẢN

1/ ThanhKinh_1.doc

2/ ThanhKinh_2.doc

3/   TIN_LY_I.doc

4/   TIN_LY_II.doc

5/   Luan_Ly_I.doc

6/   Luan_ly_II.doc

7/   Phung_Vu_1.doc 

8/   Phung_Vu_2.doc

9/   GiaoHoiHoc_IA1.doc

10/ GiaoHoiHoc_II1.doc

CHURCH DOCTRINES

1/   SCRIPTURE_I.doc

2/   SCRIPTURE_II.doc

3/   DOGMA_I_TRINITY.doc

4/   DOGMA_II_CHRISTOLOGY.doc

5/   MORAL_THEOLOGY_I.doc

6/   MORAL_THEOLOGY_II.doc

7/   LITURGY_I.doc

8/   LITURGY_II.doc

9/   ECCLESIOLOGY_I.doc

10/ ECCLESIOLOGY_II.doc

 

MORAL_THEOLOGY_II.doc       

MORAL_THEOLOGY_I.doc

DOGMA_II_CHRISTOLOGY.doc

DOGMA_I_TRINITY.doc

SCRIPTURE_I.doc

SCRIPTURE_II.doc

MORAL_THEOLOGY_I.ppt

LITURGY_I.doc

LITURGY_II.doc 

Phung_Vu_1.doc

Phung_Vu_1_phan_2.doc

Phung_Vu_2.doc

ECCLESIOLOGY_I.doc 

ECCLESIOLOGY_II.doc 

GiaoHoiHoc_IA1.doc   

GiaoHoiHoc_IA1.doc

GiaoHoiHoc_II1.doc    

 

Khoá Nhap Mon Tan Uoc tai TU XA THANH DA-MINH

TỪ NGÀY 25 THÁNG 1 ĐẾN NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2013

 

Dẫn Nhập vào Tân Ước Introduction to the New Testament
Synoptic_Gospels_VN.doc Synoptic_Gospels.doc
Cac_tac_pham_cua_Gioan.doc Johannine_Writings.doc
Cac Thu Phaolo.doc Pauline_Writings.doc
Thu Gui Tin Huu Roma.doc LETTER TO THE ROMANS.doc
Thu_Galate_va_Corintho.doc Gal, I&II Cor, Phi, Thes.doc
Thu Dothai, James, I Pet, Jude.doc Heb, I Pet, James, Jude.doc

                            

Thần Học và Kinh Thánh căn bản (Church Doctrines) 

Kinh Thánh không dễ hiểu vì là một nghành rất đa dạng và đòi hỏi nhiều kiến thức của các nghành khác: ngọai ngữ, lịch sử, địa lý, triết học, thần học, khảo cổ … Vì thế, chúng ta cần biết những điều căn bản về những nghành này, và các cha không thể nói trong Thánh Lễ vì không có thời giờ.

Hơn nữa, Kinh Thánh cũng giống như các nghành khác, cần được nâng cấp đều đặn để có thể hiểu Lời Chúa một cách sâu xa hơn. Trong các bài giảng Chủ Nhật, các cha phải đáp ứng trình độ chung của tất cả mọi người nên không thể nhắm vào trình độ cao hơn được. Đàng khác, nếu chúng ta biết kiến thức tổng quát về hòan cảnh lịch sử, tác giả, bố cục, những ý chính của các Sách Thánh … chúng ta sẽ hiểu những bài giảng hơn.

Vì thế, chúng tôi sẽ tổ chức những khóa Kinh Thánh trên mạng dưới dạng “tele-conference” mỗi tuần một lần. Mỗi khóa kéo dài trong khỏang từ 3-4 tháng. Mỗi năm một khóa. Mỗi khóa về một đề tài hay một Sách Thánh.

                              

 

Dẫn Nhập vào Cựu Ước

1/ NGUKINH.doc

2/ VĂN CHƯƠNG KHÔN NGOAN.doc

3/ VĂN CHƯƠNG NGÔN SU.doc

4/ 5 ĐẠI NGÔN SỨ.doc

5/ 12 TIỂU NGÔN SỨ.doc

Intro to the Old Testament

1/ PENTATEUCH.doc

2/ WISDOM_LITERATURE.doc

3/ PROPHETIC_LITERATURE.doc

4/ MAJOR_PROPHETS.doc

5/ 12_minor_prophets.doc

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Save