Archive

Rất nhiều người trong chúng ta có những câu hỏi liên quan đến Kinh Thánh mà không biết hỏi ai. Một điều lợi là chúng ta có thể truy cập những câu hỏi này trên mạng; nhưng sự truy cập này có thể mang lại nguy hiểm là cung cấp cho chúng ta những câu trả lời sai, vì chúng ta không biết những người trả lời thuộc giáo phái nào.

Trong phần Hỏi/Đáp này, chúng tôi sẽ chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến lãnh vực Kinh Thánh mà thôi vì thiếu nhân lực và thời gian eo hẹp. Những câu hỏi liên quan đến các lãnh vực khác, xin quí vị hỏi những người trong lãnh vực đó.

Để giúp cho quí vị cập nhật hóa với những gì đang nóng bỏng trong Giáo Hội và xã hội, đồng thời để cổ võ tinh thần làm việc chung giữa các học giả Kinh Thánh và các thành phần trong đại gia đình Đa-minh, chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức những Chương Trình Đặc Biệt sống động trên mạng trong một chủ đề nhất định. Trong chương trình này sẽ gồm:

     (1)   Những ý kiến khác nhau của các học giả Kinh Thánh về chủ đề thảo luận;

     (2)   Chương trình văn nghệ Kinh Thánh liên quan đến chủ đề;

     (3)   Giải đáp thắc mắc của các độc giả.

Kinh Thánh không phải thuần túy là những tư tưởng cao siêu của Thiên Chúa, cũng không phải là những tác phẩm văn chương do các tác giả suy nghĩ rồi viết ra; nhưng những biến cố của Kinh Thánh ăn sâu trong lịch sử của con người và tại các nơi mà giờ đây vẫn còn mang các vết tích.

Hiểu lịch sử và biết địa dư của các nơi này sẽ giúp hiểu biết Kinh Thánh nhiều hơn. Lịch sử quan trọng nhất là lịch sử của Do Thái; tuy nhiên lịch sử của Do Thái tùy thuộc rất nhiều vào lịch sử của các quốc gia vùng Cận Đông như: Palestine, Ai Cập, Jordan, Syria, Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Iraq; và các quốc gia Tây Phương như: đế quốc Hy Lạp, đế quốc Rôma …

Trong phần này, chúng ta sẽ chú trọng đến các địa danh chính và lịch sử của chúng qua các thời đại. Sẽ có những hình ảnh và những đọan phim ngắn liên quan tới các nơi. Những điều này sẽ giúp mở mang kiến thức cho những người không có cơ hội đi hành hương; và cũng là nguồn tài liệu giúp chuẩn bị trước cho các khách đi hành hương để có thể lãnh nhận nhiều kết quả hơn.